ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ
«ВЕТЕРАНИ ВІЙСЬКОВОЇ КОНТРРОЗВІДКИ УКРАЇНИ»

створена на установчих зборах Засновників організації 18 жовтня 2017 року та зареєстрована у Єдиному державному реєстрі 10 листопада 2017 року, ідентифікаційний код 41728549.

Головою Правління організації одноголосно обрано колишнього начальника Головного управління військової контррозвідки Служби безпеки України Матвєєва Анатолія Францовича.

Статутом організації визначено, що ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ВЕТЕРАНИ ВІЙСЬКОВОЇ КОНТРРОЗВІДКИ УКРАЇНИ» є добровільною, неприбутковою громадською організацією, створеною згідно Конституції України, Закону України «Про громадські об’єднання», чинного законодавства України, що регулює правові відносини в сфері діяльності об’єднань громадян, для задоволення та захисту законних інтересів її членів. Організація має статус юридичної особи.

Місцезнаходження організації: 03150, м. Київ, вул. Анрі Барбюса (нині Василя Тютюнника), буд. 37/1, оф. 806

Основною метою створення та діяльності ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ВЕТЕРАНИ ВІЙСЬКОВОЇ КОНТРРОЗВІДКИ УКРАЇНИ» є відстоювання, захист, поновлення та сприяння реалізації законних інтересів громадян України, членів організації – ветеранів військової контррозвідки,  інших правоохоронних  органів, Збройних Сил України, інших законно утворених військових формувань, учасників АТО, членів їх сімей, діючих військовослужбовців, службовців силових структур, інших громадян – членів організації.